Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@frydekmistek.cz

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných magistrátu města Frýdku-Místku.

Elektronická adresa elektronické podatelny

  • elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@frydekmistek.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

– jméno a příjmení oprávněného zaměstnance Magistrátu města Frýdku-Místku
– datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
– identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku podatelna@frydekmistek.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:, pdf, doc/docx, txt, xls/xlsx, jpg, rtf, zfo (pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@frydekmistek.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Frýdku-Místku.

Adresa pro osobní a poštnovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: 8,00 – 17,00
Úterý: 7,30 – 14,30
Středa: 8,00 – 17,00
Čtvrtek: 7,30 – 15,00
Pátek: 7,30 – 14,30

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@frydekmistek.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Frýdku-Místku.