Městská policie

Upozornění
Omezení osobního přístupu na pracoviště Městské policie Frýdek-Místek zavedené z důvodu předcházení šíření koronaviru je zrušeno.

Pro podání oznámení nebo řešení nastalé situace kromě osobního kontaktu i nadále můžete využít komunikační prostředky. Volejte na telefonní číslo 558 609 526, v naléhavých případech na linku tísňového volání 156. Komunikace s občany je rovněž zajištěna prostřednictvím e-mailu mp@frydekmistek.cz.

Městská policie

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města
  • dohlíží na plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • podílí se na prevenci kriminality ve městě
  • odhaluje přestupky i jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti měst