Tiskopisy

Informace pro ucházeče o práci strážníka

Městský kamerový dohledový systém

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) je jedním ze základních prvků prevence v oblastech veřejného pořádku a silničního provozu.

V tomto roce dochází ke druhé zásadní modernizaci MKDS. Původní software byl nahrazen systémem Avigilon, který umožňuje sofistikovanější nakládání se získaným obrazovými daty. Také hardware doznal podstatných vylepšení. Souvisí to zejména s přestěhováním služebny městské policie do nových prostor v budově na ul. Těšínská 1083. Veškerý servis počínaje instalací kamer, přes přenos a zálohování dat a konče údržbou systému zajišťují TS a.s.

K první celkové modernizaci systému došlo v roce 2015. Tato změna umožnila daleko pružnější možnost provádění změn v osazování kamer na inkriminovaná místa. Systém byl zcela digitalizován. Kamery pracovaly s rozlišením HD a Full HD. Digitalizace přinesla i možnost navýšení počtu kamer. Dohled nad veřejným pořádkem bylo zajišťován prostřednictvím 84 kamer, z nichž bylo 52 pohyblivých, které umožňovaly 30 násobný optický zoom.

Nyní počet otočných kamer se pohybuje kolem 50 kusů. Dochází k obměnám zejména těch starších s končící životností anebo těch, které jsou umístěné k zajištění bezpečnosti na klíčových místech. Nové kamery už používají smart technologie umožňující celou škálu inteligentního vyhledávání v přímém přenosu i v záznamech počínaje výběrem sledovaného místa přes typy objektů až po způsob pohybu. Podstatný se zvyšuje počet kamer statických. Ty se osazují na dlouhodobě inkriminovaná místa a na místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Těch je prozatím také okolo 50 kusů. Pro nejbližší budoucnost je v plánu umístění dalších kamer u vstupních prostor do všech školských zařízení. Mimo to se ty starší obměňují za kamery se 4K technologii včetně kamer multisenzorových.

Při uspořádávání monitorovacího pracoviště jsme vycházeli ze zkušeností z předchozích let. Bylo ponecháno provázání součinnosti mezi operátorem MKDS a operačním technikem. Zásadní změny doznala ale monitorovací stěna. Sada dvanácti velkoplošných monitorů umožňuje okamžitý náhled na 80 kamer. Mimo to se na monitorech zobrazují záběry z vnitřních kamerových systémů budov městské policie, magistrátu města či městských ubytoven. Zvolené prostředky však kladou zvýšené nároky na obsluhu. Bude nějakou dobu trvat, než si kameroví operátoři na systém zvyknou a naučí se plně využívat jeho možnosti.

Další novinkou je zakomponování do MKDS přenosných kamer s vysokým rozlišením umožňujících náhled a ovládání včetně záznamu před GSM bránu. Tyto kamery jsou umisťovány na místa s akutně predikovaným výskytem protiprávního jednání.

Vyhodnocovací pracoviště, na které je umožněn přístup i příslušníkům Policie ČR a které zajišťuje bezpečné nakládání s uloženými daty, žádných zásadních změn nedoznalo. Nutno však uvést, že na tomto pracovišti strážníci referenti vyhodnocují navíc na základě veřejnoprávních smluv záznamy z kamer z okolních obcí.

V současnosti  MKDS nepřetržitě monitoruje prostřednictvím jednotlivých kamerových stanic následující lokality:

 • Křižovatka ul. Viléma Závady, Nádražní a tř. T. G. Masaryka
 • Ul. Nádražní, nádraží ČD, železniční přejezdy, podchod
 • Mimoúrovňová křižovatka tř. T. G. Masaryka a Hlavní třídy (Rubikova křižovatka)
 • Hřiště u 1. ZŠ
 • Ul. Slezská, J. Božana a M. Chasáka, park u knihovny
 • Ul. Jana Čapka, Novodvorská, sady Svobody
 • Okolí 11. základní školy a Hudebního klubu Stoun
 • Křižovatka ul. Dobrovského a Hlavní třídy
 • Křižovatka ul. Bruzovská, Revoluční, Radniční a tř. T. G. Masaryka
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Revoluční a Zámecká
 • Ul. Heydukova, prostor před kulturním domem
 • Ul. Na Příkopě, okolí haly Polárka
 • Ul. Těšínská, Hasičská, parkoviště pod magistrátem města
 • Zámecké náměstí, ul. Radniční
 • Jižní svahy (Rogalo)
 • Křižovatka ul. Revoluční, Pionýrů, Hálkova a J. Opletala
 • Ul. Pionýrů, dopravní hřiště
 • Park před restaurací Jadran
 • Farní náměstí
 • Nám. Svobody, ul. Štursova
 • Křížový podchod
 • Ul. U Staré pošty,  J. V. Sládka
 • Bývalé autobusové stanoviště v Místku, Hlavní třída, Malý podchod
 • Prostranství „U Holubic“, Hlavní třída
 • Ul. Na Poříčí, autobusové nádraží, nádraží ČD
 • Křižovatka ul. Ostravská, Janáčkova, Frýdlantská a Hlavní třída
 • Ul. Frýdlantská a přilehlá parkoviště
 • Prostranství Evropy
 • Křižovatka ul. Ostravská a 8. pěšího pluku
 • 8. pěšího pluku a přilehlá parkoviště
 • Československé armády, Marie Majerové
 • Křižovatka ul. Ostravská, J. Opletala a 17. listopadu (U Rady)
 • Křižovatka ul. Beskydská a Podpuklí
 • Olešná – dětské hřiště, parkoviště, venkovní prostory Aquaparku
 • Křižovatka ul. Místecká, Beskydská (kruhový objezd)
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Heydukova a ul. El. Krásnohorské
 • Křižovatka ul. Puškinova, K Hajku a El. Krásnohorské
 • Židovský hřbitov
 • J. Trnky, Vrchlického
 • Křižovatka ul. Beskydská, Frýdlantská a Družstevní

Všechny PTZ kamery, které mohou snímat dění na přechodech, jež jsou využívány dětmi při školní docházce, jsou nastaveny tak, aby se v 7:00 hodin automaticky nasměrovaly k těmto přechodům.