Statuty fondů SMFM

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má statutární město Frýdek-Místek zřízeny tyto peněžní fondy:

  •  Fond pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48
  •  Fond pomoci občanům dotčeným živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
  •  Fond obnovy vodovodů a kanalizací  v majetku statutárního města Frýdek-Místek
  •  Sociální fond

Statuty fondů: