Kontakty

Kontakt na strážníka okrskáře, pokud nebude občanem zastižen přímo v terénu, je možný prostřednictvím e-mailu ve formátu okrsek.*@frydekmistek.cz, kdy místo hvězdičky je třeba dosadit název příslušného okrsku.

Další možností je zanechat mu na telefonním čísle +420 558 631 481 vzkaz přes dispečerské pracoviště městské policie.

V případě nutnosti je taktéž možné využít linku tísňového volání 156.