Manuál mobiliáře

Tento manuál slouží jako katalog vhodných  prvků městského mobiliáře, které je možno použít na území Frýdku-Místku. Území obce je rozděleno do několika zón, pro které jsou specifikovány vhodné koše a lavičky. Byl vytvořen pro potřeby zaměstnanců magistrátu, ale i pro ostatní osoby, které mobiliář do veřejného prostoru umisťují.