Pasport cenných staveb ve F≈M

Kromě dvou městských památkových zón pod ochranou státní památkové péče se ve městě nachází několik urbanisticky zdařilých souborů, zejména obytných budov, a mnoho architektonicky hodnotných domů.

Jsou rozprostřeny po celém městě, a není tedy možné zahrnout je do ucelené zóny. Proto existuje tento pasport, který jak soubory, tak budovy katalogizuje a v krátkých odstavcích popisuje, co je na nich hodnotného.

Pasport dobře poslouží majitelům těchto domů s opravami. Zároveň spolu s dotačním programem „Regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou“ umožní, při splnění požadavků v něm uvedených a ve spolupráci s hlavním architektem města, získat příspěvek na opravu fasády.