Regenerace města Frýdku-Místku

Program je určen na podporu obnovy kulturních památek, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku a rovněž na obnovu objektů, nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdek a na území Městské památkové zóny Místek.

Vzhledem k tomu, že informace o objektech zapojených do programu jsou odesílány Ministerstvu kultury již v listopadu, je potřeba podat žádost o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče v dostatečném předstihu, tj. do 31.8. příslušného roku.