Regenerace města Frýdku-Místku 2019

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu informuje vlastníky kulturních památek na území statutárního města Frýdku-Místku a staveb, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek o možnosti požádat o finanční příspěvek z „Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2019“.

Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2019 – viz přílohy.