Regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou