Regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou 2018

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu informuje vlastníky objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR o možnosti požádat o finanční příspěvek z „Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018“.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU REGENERACE OBJEKTŮ S HISTORICKOU NEBO HISTORIZUJÍCÍ FASÁDOU NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU NA ROK 2018 – viz přílohy.