Reklama F-M – Podpora zřízení či obnovy označení provozoven na rok 2024

Dotační program „Reklama F-M — podpora zřízení či obnovy označení provozoven“ na rok 2024 je určen na podporu zřízení nebo obnovy označení provozovny v souladu s materiálem „Manuál reklamy statutárního města Frýdek-Místek“, pro provozovny nacházející se na území města Frýdku-Místku.

Cílem programu je postupné zvelebování veřejného prostoru města, a to ve formě částečné úhrady zvýšených nákladů spojených s kultivovaným provedením označení provozoven. Dotace podporuje kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, a to včetně jejího označení. Je určena na úhradu nákladů na návrh a realizaci celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, tedy označení provozovny, jeho výrobu a instalaci.

Žádosti o dotaci lze podávat od 15.10.2023 do 31.03.2024.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a provozovatelé provozoven nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše však 30.000 Kč. Náklady na přípravu projektu mohou tvořit max. 20 % z uznatelných nákladů.

Příloha č. 8 je umístěna zde: