Původní územní plán Frýdku-Místku a jeho změny – archív

Územní plán Frýdku-Místku byl vydaný Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 8. 12. 2008 a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009.

Změna č. 1 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 5. 12. 2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012.

Změna č. 2 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012.

Změna č. 3 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27. 3. 2015 s účinností ode dne 11. 4. 2015.

Změna č. 4 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.12.2017 s účinností ode dne 20.12.2017.

Změna č. 5 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04. 03. 2020 s účinností ode dne 1. 10. 2020.

Změna č. 6 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 16. 6. 2021 s účinností ode dne 8. 7. 2021.