Uzemní plán města

Změna č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku – byla vydána Zastupitelstvem města FM 16. 06. 2021

Změna č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku  viz elektronická podoba územního plánu

Platný Územní plán Frýdku-Místku

Územní plán Frýdku-Místku byl vydaný Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 8. 12. 2008 a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009.

Změna č. 1 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 5. 12. 2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012.

Změna č. 2 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012.

Změna č. 3 byla vydaná Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27. 3. 2015 s účinností ode dne 11. 4. 2015.

Změna č. 4 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 4. 12. 2017 s účinnosti ode dne 20. 12. 2017

Změna č. 5 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 4. 3. 2020 s účinností ode dne 1. 10. 2020

Změna č. 6 byla vydána Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 16. 6. 2021 s účinností ode dne 8. 7. 2021

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje; Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Frýdek-Místek byla schválená Zastupitelstvem města Frýdek-Místek dne 16. 12. 2020

Elektronická podoba územního plánu:

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna i na mapovém serveru statutárního města Frýdku-Místku:
https://gis.frydekmistek.cz/mapa/uzemni-plan/
a na mapovém portálu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306

Původní Územní plán Frýdku-Místku a jeho změny – archív