Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města

Individuální dotace na úseku životního prostředí

Kontaktní osoba:

Ing. Radka Pětrošová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel. 558 609 468
e-mail: petrosova.radka@frydekmistek.cz