Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností

Projekt: „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“

Registrační číslo: 3204200019  

Webové stránky projektu: www.lepsimesta.cz

Popis projektu: 

Statutární město Opava jako lídr projektu podalo v roce 2020 žádost o dotaci s názvem „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“ v rámci Norských fondů 2014-2020, výzvy č. 4A „Bergen“. Partnery z oblasti veřejné správy jsou statutární město Frýdek-Místek a statutární město Prostějov.

Cílem projektu „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“ je v rámci sítě měst co nejvíce dopomoci k realizaci konkrétních opatření v oblasti modrozelené infrastruktury.

  • U lídrovského města bude v rámci zpracované adaptační strategie zpracována analýza
    a vyhodnocení akčních plánů – seznam nejpreferovanějších opatření v jednotlivých městech a kraji. Na základě analýzy a vyhodnocení původního akčního plánu lídrovského města bude v rámci projektu provedena jeho revize a aktualizace. K realizaci vybraných opatření budou v případě potřeby dopracovány územní, sídelní a projektové studie se zaměřením na modrozelenou infrastrukturu, a to především v souvislosti s revitalizací průmyslových lokalit a brownfieldů na jedné straně a na straně druhé se zaměřením na oblasti, kde tráví obyvatelé měst nejvíce času (školy, sídliště, centra měst, klidové zóny). Budou provedeny konkrétní realizace navržené v adaptační strategii a akčním plánu.
  • Přenos dobré praxe mezi městy formou seminářů, pracovních workshopů.
  • Učení partnerských měst, jak dobře zpracovat adaptační strategii a na co se zaměřit při zpracování akčních plánů, včetně souvisejících aktivit (územní studie, architektonické soutěže, územní povolení, stavební povolení, atd.)
  • Příklady řešení problémů s implementací – bariéry v rámci procesních postupů, vlastnictví pozemků, následná údržba.

V rámci partnerství připravilo Statutární město Frýdek-Místek projekt s názvem „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“, přičemž cílem zvoleného projektu je revitalizace soustavy 4 rybníčků nacházejících se na toku Bílého potoka v lokalitě Frýdeckého lesa, poblíž ulice Pod Vodojemem. V souladu s opatřeními, která cílí na řešení následků klimatických změn na planetě, byl zvolen projekt zaměřený na rozšíření biodiverzity (zejména počtu obojživelníků) a zadržování vody v krajině, umožňující lepší hospodaření s vodou.

Statutární město Frýdek-Místek aktuálně zpracovává vlastní adaptační strategii, na kterou získalo dotaci z Norských fondů 2014-2021, výzvy 4A „Bergen“. Cílem statutárního města Frýdek-Místek je v rámci partnerství naučit se od statutárního města Opava kvalitně a smysluplně zpracovat adaptační strategii a zrealizovat pilotní opatření.

www.sfzp.cz/norskefondy

www.norskefondy.cz