Centrum aktivních seniorů

V Centru aktivních seniorů působí tyto organizace:

  • ASEČ F-M – Aktivní senioři Česko, Frýdek-Místek
  • Senioři České republiky, městská organizace Frýdek-Místek

Účelem užívání budovy Centra aktivních seniorů je provozování volnočasových aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování těchto osob a k uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích a informačních potřeb.