Centrum aktivních seniorů


Statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb pořádá přednášku pro seniory města a členy klubů seniorů SMFM v Centrum  aktivních  seniorů Frýdek Místek, Anenská 2477  ve středu 5.dubna 2023 v 11:30 hod.  („Škaredá středa“). (Po setkání s panem primátorem).

Téma:
Veselé Velikonoce

Přednáška přiblíží regionální zvyky, obyčeje a pověsti, které se váží k období Velikonoc. Doplněno promítáním a ukázkami historických velikonočních pozdravů, malovaných perníků a vajíček. Velikonoční recepty.

Lektor: Mgr. Jaromír Polášek


Vážení uživatelé, informujeme Vás o změně telefonního čísla Centra aktivních seniorů: pevná linka recepce 596 410 521, která je již funkční.

V Centru aktivních seniorů působí tyto organizace:

  • ASEČ F-M – Aktivní senioři Česko, Frýdek-Místek
  • Senioři České republiky, městská organizace Frýdek-Místek

Účelem užívání budovy Centra aktivních seniorů je provozování volnočasových aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování těchto osob a k uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích a informačních potřeb.

Neziskové organizace si mohou rezervovat místnosti ke svým aktivitám v souladu s účelem užívání budovy s platnou  uzavřenou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý pronájem. Smlouvy o výpůjčce na krátkodobý pronájem uzavírá s organizacemi odbor sociálních služeb, kontakt:  stasova.jitka@frydekmistek.cz, 558 609 314, 777 921 831.

Využívání prostor a časový rozvrh aktivit zajišťuje odbor sociálních služeb MMFM prostřednictvím zaměstnance odboru sociálních služeb: Bc. Jitka Stašová, koordinátor pro aktivizační programy.

Požadavky na využití jednotlivých prostor v CAS budou přijímány a rezervovány pro aktivity organizací elektronicky (rezervační formulář aktivity) nebo osobně u Bc. Jitky Stašové, která následně uzavře s právnickou nebo fyzickou osobou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý pronájem, nebo na tel. 558 609 314, 777 921 831.

Provoz recepce je pouze v pracovních dnech: 09:00 – 17:00 hodin
Telefon: 596 410 521
Adresa: Anenská 2477, 738 01 Frýdek-Místek
Provozní doba od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hodin
Prázdninový provoz v CAS od 1. 7. do 2. 9. 2022: každé pondělí od 09:00 do 12:00