Centrum aktivních seniorů

Kalendář akcí

Provoz recepce je pouze v pracovních dnech: 08:30 – 17:00 hodin
Telefon: 596 410 521
Adresa: Anenská 2477, 738 01 Frýdek-Místek
Provozní doba od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00 hodin
Prázdninový provoz v červenci a srpnu: od 3. 7. do 1. 9. 2023:  každé pondělírecepce od 08:30 do 13:00 hod.

Vážení uživatelé, informujeme Vás o změně telefonního čísla Centra aktivních seniorů: pevná linka recepce 596 410 521, která je již funkční.

V Centru aktivních seniorů působí tyto organizace:

  • ASEČ F-M – Aktivní senioři Česko, Frýdek-Místek
  • Senioři České republiky, městská organizace Frýdek-Místek

Účelem užívání budovy Centra aktivních seniorů je provozování volnočasových aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování těchto osob a k uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích a informačních potřeb.

Neziskové organizace si mohou rezervovat místnosti ke svým aktivitám v souladu s účelem užívání budovy s platnou  uzavřenou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý pronájem. Smlouvy o výpůjčce na krátkodobý pronájem uzavírá s organizacemi odbor sociálních služeb, kontakt:  [email protected], 558 609 314, 777 921 831.

Využívání prostor a časový rozvrh aktivit zajišťuje odbor sociálních služeb MMFM prostřednictvím zaměstnance odboru sociálních služeb: Bc. Jitka Stašová, koordinátor pro aktivizační programy.

Požadavky na využití jednotlivých prostor v CAS budou přijímány a rezervovány pro aktivity organizací elektronicky (rezervační formulář aktivity) nebo osobně u Bc. Jitky Stašové, která následně uzavře s právnickou nebo fyzickou osobou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý pronájem, nebo na tel. 558 609 314, 777 921 831.