Vyhlášky

15/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě
12/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven včetně jejich změn
5/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
10/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, VYHLÁŠENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK
4/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2018 O REGULACI POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
8/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2017 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A KOUŘENÍ NA NĚKTERÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE MĚSTĚ