Dotační programy pro rok 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK  vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2014.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území statutárního města Frýdku-Místku. Programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou vyhlašovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a rovněž v souladu s cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Frýdku-Místku a schváleného Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2012-2025.