Dotační programy pro rok 2021

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje dotační program na poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021. 

Účelem realizace Programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2019-2021 (dále jen „SPRSS FM“). Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní Krajské sítě sociálních služeb. Sociální služby zařazené do základní Krajské sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“. Důvodem podpory je udržení stávajících sociálních služeb a podpora nových sociálních služeb v souladu se SPRSS FM na území statutárního města Frýdku-Místku.