Dotační programy pro rok 2015

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku schválilo na svém zasedání konaném dne 25.8.2014 vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2015. Cílem dotačního programu je podpora a udržení stávajících sociálních služeb, jejich rozvoj a podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Jednotlivé dotační tituly jsou v souladu s cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku na období 2014-2018.