Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (dopravní, urbanistické a hygienické závady, ohrožení v území, územní střety).

Legenda k výkresu problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.