Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace a také vybrané záměry z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy (větší než cca 1 ha), ale také další jevy (ČOV, kanalizace, mosty,..).

Legenda k výkresu záměrů na provedení změn v území.