Myslivost

Prase divoké je v posledních letech neustále probíráno ve veřejných médiích v souvislosti se škodami na zemědělských plodinách, domácích zahrádkách a objevují se už častěji nejen v příměstských oblastech, ale i v samotném centru měst. Tento jev je způsoben jednak značnou populací zvěře ve volné přírodě, vysokou schopností reprodukce (samice – bachyně pohlavně dospívají mezi 5. až 8. měsícem života a jsou schopné mít i dva vrhy v jednom kalendářním roce s počtem od 4 do 10 selat), neustálým snižováním svého přirozeného prostředí (spojeno se zástavbou), velkou chytrostí a také dostupná potravně větší nabídka u popelnic zejména ve městech a příměstských částech.

Prase divoké je rozšířeno téměř na celém území Evropy, obývá listnaté, hustě zarostlé lesy, často vyhledávají i bažinaté oblasti. Délka těla samce – kňoura dosahuje až 200 cm, výška v kohoutku až 115 cm a hmotnost 200 kg, samice – bachyně jsou výrazně menší. Prase je všežravec, preferuje rostlinou potravu, živí se i bezobratlými živočichy, jako jsou červi či brouci.

Prase divoké je velice plachá zvěř, vyhýbá se přímému kontaktu s člověkem. Výjimku tvoří bachyně, která chrání svá mláďata před všemi možnými predátory i nebezpečím a také postřeleným kusem zvěře, prvotním znakem ohrožení a nebezpečí útoku je zježení chlupů na zádech a „zamručení“, prase je velice rychlý běžec a dokáže zaútočit velmi rychle. V daný okamžik je nejlepší rychlý ústup.

V březnu a dubnu bachyně rodí selata a období březen až květen je obdobím, kdy je velmi snadné na zvěř narazit. Doporučení je vyhýbat se místům, kde je podezření na možný výskyt zvěře, zejména pak hustě zarostlým biotopům, držet svého psa na vodítku, v případě puštění psa na volno ho mít neustále na dohled a kontrolovat jeho pohyb (psi jsou schopni velmi dobře zvěř vystopovat a hrozí nebezpečí konfliktu).

Dodržovat také pravidlo nepřikrmování, ať už v zástavbě, na zemědělských kulturách či v lesních porostech, nevytvářet skládky bioodpadu a dbát na čistotu kolem svých pozemků a zahrad.

Doba lovu prasete divokého je od 1.4. do 31.3. následujícího roku, tj. celoročně dle mysliveckého kalendáře na honebních pozemcích. Na nehonebních pozemcích (např. náměstí, tržnice, ulice, parky atd.) lze povolit lov zvěře na základě žádosti vlastníka, případně nájemce daného pozemku nebo z vlastního podnětu státní správy myslivosti i na těchto pozemcích.