Cyklostezka Kvapilova

Projekt: Cyklostezka Kvapilova

Registrační číslo: ISPROFOND 581 851 0054

Popis projektu: Předmětem projektu je znovuobnovení původní cyklostezky vedoucí na pravém břehu vodního toku Olešná pod hrází přehradní nádrže. Cyklostezka byla přerušena výstavbou dálnice D48 v rámci stavby „R48 Frýdek – Místek, obchvat“, jejímž investorem je ŘSD ČR (stavba nadregionálního významu).

Cíle projektu: V rámci projektu Cyklostezka Kvapilova dojde k zajištění bezpečné přepravy pro cyklisty a chodce. Bude zachována dostatečná a rychlá dostupnost rekreační oblasti Olešná a přilehlých obcí s centrem města Frýdku-Místku, a to jak pro občany města, tak pro rekreanty.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury.