D48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení místních komunikací

Projekt: D48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací

Číslo projektu ISPROFOND: 5812510001

Popis projektu: Projekt představuje výstavbu mimoúrovňového křížení místních komunikací na ulici Nad Přehradou a ulici K Olešné, které jsou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“, jejímž investorem je ŘSD ČR. Jedná se o realizaci zejména 2 mostních objektů s nezbytným napojením na stávající místní komunikace.

Cíle projektu: Cílem projektu je zachovat přístup obyvatel do/z lokality „Olešná“ i po realizaci obchvatu D48 Frýdek-Místek, a to po místních komunikacích, které jsou v současné době pro dopravu prioritní a jsou ve značné míře využívány i cyklisty a chodci. Dílčími cíli jsou:
a) Zachování dostatečné a rychlé dostupnosti do a z lokality Olešná pro motorová vozidla;
b) Zajištění bezpečné přepravy do a z lokality Olešná pro cyklisty a chodce;
c) Snížení přepravních časů a vzdáleností oproti situaci, kdy by řešené místní komunikace byly neprůjezdné;
d) Zamezení zvýšení intenzit dopravy na „objízdných“ komunikacích na ul. Příborská a Palkovická, a s tím související eliminace případných negativních důsledků (např. zvýšení nehodovosti, apod.);
e) Zajištění výhodnější dopravní obsluhy (časově rychlejší, vzdálenostně kratší) vodní nádrže Olešná autobusy městské hromadné dopravy, kdy nebudou autobusy nuceny najíždět na silnici 48 od prostoru výhledové okružní křižovatky severně od rybníka Arnošt a znovu ze silice 48 sjíždět po přeložce sil. 473

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury.