Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ulice Hlavní

Projekt: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ulice Hlavní

Registrační číslo: ISPROFOND 581 221 0002

Popis projektu: Projekt představuje opravu mimoúrovňového křížení místních komunikací na tř. T. G. Masaryka, která kříží Hlavní třídu I/48. Jedná se o realizaci opravy mostního objektu, který převádí třídu T.G.M.

Cíle projektu: V rámci projektu Oprava mostu M-7, tř. T.G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní dojde k realizaci opatření vedoucí k bezprostřednímu zlepšení stavu mostního objektu.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury.