Finanční výbor

Činnost

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
 • projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
  • cen v odpadovém hospodářství;
  • změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
  • přijetí úvěrů a půjček pro město;
  • závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
  • ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
  • plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání finančního výboru: 12. 12. 2022

Kontaktní osoby finančního výboru: Ing. Iva Šilarová a Iveta Olková

Členové

Předseda Finančního výboru:

Bc. Radim Mamula (ANO)

Členové Finančního výboru:

 • Mgr. Zbyňek Šostý (Naše Město F-M)
 • Mgr. Filip Vojkovský (Naše Město F-M)
 • Ing. Jaroslav Zabavík (Naše Město F-M)
 • Patrik Žák, Dis. (Naše Město F-M)
 • Milan Halabalík (ANO 2011)
 • Ing. Petr Jakubek (ANO 2011)
 • Mgr. Ondřej Stonavský (ANO 2011)
 • Ing. Jaroslav Chýlek, MBA (Přátelé FM)
 • Ing. Pavlína Nytrová (SPD)
 • Ing. Richard Žabka (SPOLU – KDU-ČSL, ODS, TOP 09)


Přílohy

Tento statut byl schválen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 31. 10. 2022 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.