Finanční výbor

Činnost

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
 • projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
  • cen v odpadovém hospodářství;
  • změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
  • přijetí úvěrů a půjček pro město;
  • závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
  • ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
  • plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání finančního výboru v roce 2024: 29.1., 19.2., 6.3., 29.4., 20.5., 5.6., 4.9., 21.10., 25.11. a 4.12.

Kontaktní osoby finančního výboru: Ing. Iva Šilarová a Iveta Olková

Členové

Předseda Finančního výboru:

Martin Kleinwächter (SPOLU – KDU-ČSL, ODS, TOP 09)

Členové Finančního výboru:

 • Mgr. Zbyňek Šostý (Naše Město F-M)
 • Mgr. Filip Vojkovský (Naše Město F-M)
 • Patrik Žák, Dis. (Naše Město F-M)
 • Ing.  Petr Gaj, MBA (Naše Město F-M)
 • Ing. Richard Žabka (SPOLU)
 • Vojtěch Jelonek (SPOLU)
 • Bc. Zdeněk Blecha (SPD)
 • Ing. Pavlína Nytrová (SPD)
 • Ing. Jaroslav Chýlek, MBA (Přátele FM)
 • Bc. Radim Mamula (ANO 2011)


Přílohy

Tento statut byl schválen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 31. 10. 2022 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.