Kontrolní výbor

Činnost výboru

 • Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti.
 • Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. 
 • Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání kontrolního výboru v roce 2023:  6. 1., 13. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.

Kontaktní osoba kontrolního výboru: Michaela Martinková


Členové výboru

Předseda Kontrolního výboru

Marcel Sikora (SPOLU – KDU-ČSL, ODS, TOP 09)

Členové Kontrolního výboru

 • Tomáš Chlebek (Naše Město F-M)
 • Mgr. Tomáš Pyško (Naše Město F-M)
 • Ing. Jaromír Rumíšek (Naše Město F-M)
 • Miloš Tupý (Naše Město F-M)
 • Mgr. Miroslav Holeksa (ANO 2011)
 • Bc. Jan Marenčok (ANO 2011)
 • Ing. Lucie Rovenská (ANO 2011)
 • Bc. Michal Žídek (ANO 2011)
 • Mgr. Pavel Machala (Přátelé FM)
 • Vladimír Kubský (SPD)


Přílohy

Tento statut byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 12. 2020 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.