Kontrolní výbor

Činnost výboru

 • Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti.
 • Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. 
 • Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání kontrolního výboru v roce 2024:  8.1., 19.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.

Kontaktní osoba kontrolního výboru: Michaela Lisická


Členové výboru

Předseda Kontrolního výboru

Mgr. Tomáš Krpel (SPD)

Členové Kontrolního výboru

 • Tomáš Chlebek (Naše Město F-M)
 • Mgr. Tomáš Pyško (Naše Město F-M)
 • Ing. Jaromír Rumíšek (Naše Město F-M)
 • Miloš Tupý (Naše Město F-M)
 • Mgr. Miroslav Holeksa (ANO 2011)
 • Bc. Jan Marenčok (ANO 2011)
 • Ing. Lucie Rovenská (ANO 2011)
 • Bc. Michal Žídek (ANO 2011)
 • Josef Hálka, DiS. (Přátelé FM)
 • Vladimír Kubský (SPD)


Přílohy

Tento statut byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 12. 2020 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.

Dodatek č. 1 ke Statutu a jednacímu řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 6. 2021 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.