ISPOP

ISPOP - OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ROCE 2021

NETÝKÁ SE FYZICKÝCH OSOB – OBČANŮ!

Ohlašování odpadů za rok 2020 se provádí podle ust. § 39 odst. 2 a 4 až 7 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Ohlašování dle ust. § 95 odst. 3 až 5 zákona č. 541/2020 Sb., se poprvé provede za rok 2021.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje původce odpadů, že pokud v roce 2020 nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů (součet za všechny provozovny a činnosti), jsou povinni do 15. února zaslat „Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady“ (dále jen „hlášení“), a to prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“).

Oprávněné osoby provozující zařízení k nakládání s odpady (sběrny, sklady, mobilní zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skládky atd.) mají povinnost zaslat hlášení vždy, bez ohledu na produkované množství odpadů.

  • Všechna hlášení se odesílají na obce s rozšířenou působností přes systém ISPOP
  • Hlášení lze zasílat pouze v elektronické podobě v platném přenosovém datovém standardu MŽP
  • Roční hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. (autovraky), příloha 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (elektroodpady) se zasílá každoročně do 15. února následujícího roku
  • Hlášení lze zaslat přes systém ISPOP pomocí webové služby ISPOP nebo prostřednictvím datové schránky
  • Autorizace hlášení se nově provádí prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu v ISPOP nebo k datové schránce.

V případě dotazů se můžete obrátit na Magistrát města Frýdku‑Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 558 609 615, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz.

Více informací včetně manuálu pro ohlašovatele naleznete zde:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-2021.html#jump1