Zapoj F≈M

ZAPOJ F≈M projekt participativního rozpočtu, kdy veřejnost vybírá lokalitu potřebující proměnu nebo vylepšení, určuje, jak by měla změna vypadat a dává zpětnou vazbu k architektonickému návrhu.