Ročník 2023

Harmonogram Zapoj F≈M pro ročník 2023.

07. 06. 2024

MÁME HOTOVO!

Z nevyužitého nároží ve Frýdku je nový městský parčík. Technické služby dokončily proměnu místa, které si vybrali obyvatelé k proměně v rámci participace. Upravená plocha u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM) nabídne kolemjdoucím možnost posezení i osvěžení.

„Plocha byla komplexně upravena podle návrhu architekta Ondřeje Zdvomky. Technické služby odstranily původní betonové plochy po dřívějších budkách a plochu rozdělily na tři části propojené chodníky z nášlapných betonových dlaždic. V jedné části roste okrasná jabloň, která poskytne stín, v další je umístěno mlžítko s pítkem k osvěžení. Prvky, stejně jako samotné místo k proměně, navrhovali občané na plánovacím dni a v online dotaznících,“ upřesnila hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Jde o frekventované místo poblíž vlakového nádraží a pošty. Cílem bylo dosud opomíjené zákoutí, kterému chybí nárožní dům, esteticky pozvednout a zajistit jeho smysluplné využití.

„Nejvýraznějším prvkem je pergola z masivních litinových sloupů, které připomínají textilní historii našeho města, konkrétně sloupy ze slezanských továren. Pergolu, pod níž jsou čtyři lavičky, již obrůstá nepřehlédnutelná vistárie. Chtěli jsme toto opomíjené místo estetizovat a zároveň v něm zachovat stávající pěší trasy a nabídnout kolemjdoucím možnost zastavení či posezení. Občané, kteří z nějakého důvodu nebudou chtít zacházet do parčíku, mohou využít také novou lavičku umístěnou před ním,“ sdělil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Stavbu zkomplikovaly inženýrské sítě v podzemí, kvůli kterým muselo dojít k posunu umístění pergoly oproti původnímu projektu. Nejedná se přitom o jedinou změnu v této lokalitě. Vedlejší městskou budovu opustili strážníci, přestěhovali se do nedaleké zrekonstruované budovy v Těšínské ulici, a jejich bývalé sídlo bude nabídnuto k odkupu v licitačním řízení.

„Technické služby zlikvidovaly starý vlnitý plot za novým městským parčíkem. Tamní parkovací místa, která využívala městská policie, zpřístupníme veřejnosti a přidáme navíc další, celkem přibude okolo 20 míst,“ doplnil náměstek Jiří Kajzar.

V roce 2022 občané vybrali ke zvelebení oblíbené výletní místo Zátiší na okraji Frýdeckého lesa, jehož zdařilou proměnu realizovaly také TS a.s. V aktuálním ročníku participativního projektu si občané vybrali k proměně okolí zastávek Anenská v Místku. Výsledky z plánovacího dne i z online dotazníků mají aktuálně v rukou architekti.  


07. 11. 2023

Začala proměna „Nároží“ na tř. Tomáše Garriguea Masaryka ve Frýdku. Na místě u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM), které vybrali občané v rámci druhého ročníku participativního projektu ZAPOJ F-M 2023, vzniká městský parčík.

Tým participativního rozpočtu zároveň připravuje další ročník ZAPOJ F-M 2024. Občané i v tomto ročníku budou mít opět možnost navrhovat místa vhodná k proměně a následně konkrétní podněty pro vybranou lokalitu.

10. 08. 2023

8. června měli občané možnost seznámit se s dalším postupem práci v rámci projektu Zapoj FM. Architekt Ondřej Zdvomka představil rozpracovaný návrh proměny nároží na třídě TGM, kterým reagoval na zadání připravené ve spolupráci s občany. Řešení pracuje s odstraněním některých nevzhledných prvků včetně stávajícího oplocení. Vytváří tři pomyslné oázy zeleně lemované okrasnými živými ploty a uchovává pěší průchody skrz plochu. Celek je doplněn subtilním altánem s lavičkami, mlžítkem a nově vysazeným okrasným stromem. Vysadit opět vrbu, kterou si mnoho občanů přálo, se zřejmě nepodaří, ale nahradit by ji měl okrasný strom. Občané přicházeli s některými dalšími náměty na změnu, ty budou dále zvažovány v rámci dopracování projektu. Po jeho dokončení bude výsledný návrh představen veřejnosti a začne se připravovat realizace projektu.

08. 06. 2023

Úspěšný plánovací den za námi!

Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o svůj názor, připomínky a podněty, které následně budou zapracovány do finálního projektu.


01. 06. 2023

Participativní projekt ZAPOJ F-M „Nároží“ se opět posunul směrem k realizaci proměny.

V další fázi 2. ročníku projektu, ve kterém veřejnost hlasovala pro místo vhodné ke zvelebení, architekt připravil návrh se zapracováním nejčastějších podnětů občanů.

Představíme jej ve čtvrtek 8. června mezi 14. a 17. hodinou na „Nároží“ u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM ve Frýdku).


25. 4. 2023

Nároží ulic V. Závady a tř. TGM ve Frýdku se dostalo nebývalé pozornosti. Rušno na vítězném místě bylo během plánovacího dne, během kterého kolemjdoucí sdělovali své nápady na proměnu místa. Nejčastěji zazníval požadavek na zasazení zeleně a zkultivování prostoru obecně. 2. ročník participativního projektu ZAPOJ F-M, ve kterém spolurozhodují občané o úpravě vybrané lokality, se tak posunul do další fáze.

„Zaznamenali jsme velký zájem ze strany občanů, kteří s námi na plánovacím dni vymýšleli, jak místo zvelebit. Nejčastěji si přáli doplnit zeleň, často zaznívala například obnova původní vrby. Dále proměnit nároží na místo k odpočinku a prostor zbavit betonových ploch a různých pozůstatků, zkrátka ho celkově zestetizovat,“ uvedl člen participativního týmu, architekt Tomáš Čech, který v rámci projektu ZAPOJ F-M připravuje a zastřešuje zapojení občanů a spolupráci s nimi. 

Novinkou oproti 1. ročníku, kdy si lidé vybrali proměnu Zátiší (pozn. red.: úpravy místa jsou nyní v závěrečné fázi), bylo zapojení školáků a studentů.  

„Děti do projektu vnesly oživení a spoustu zajímavých nápadů. Přímo na místo dorazily třídy ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkoly Frýdek Místek a děti graficky znázorňovaly své představy. Zapojila se také Základní umělecká škola, která dodala „leporelo námětů“. Jedna ze studentek se dokonce na základě svého zájmu zúčastnila další schůzky participativního týmu na magistrátu, stala se tak členkou týmu a bude spolupracovat na dalších krocích,“ uvedla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Po plánovacím dni tým spustil ještě elektronické dotazníky, do kterých mohli přispět ti, kteří se osobně nedostavili. Došlo také k jednání s vlastníkem sousedního domu a dalším krokem je oslovení architekta, který připraví konkrétní návrh. Na proměnu lokality město vyčlenilo milion korun.

22. 3. 2023

Ve středu 22. března se uskutečnil plánovací den, který posouvá projekt Zapoj F-M do další fáze. Po výběru místa na třídě TGM, které se stalo vítězem hlasování veřejnosti, je nutné připravit zadání jeho budoucí proměny. I v této fázi připrav se chce město obracet na veřejnost a v maximální míře ji zapojit, proto byl zorganizován plánovací den.

Od ranních hodin až do pozdního odpoledne zástupci města oslovovali veřejnost přímo na řešeném místě a ptali se občanů, jak by si budoucí podobu dnes trochu zapomenutého prostranství představovali. Někteří preferovali vysázení rozličné zeleně, jiní se zaměřovali na možnosti posezení a odpočinku. Několikrát byla připomenuta vrba, která na místě v minulosti byla o očividně zůstala v paměti obyvatel města. 

Akce se zúčastnily i dvě školy, Střední škola řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkola Frýdek Místek, jejichž studenti měli možnost připojit své podněty slovní i grafickou podobou. Cenný je také příspěvek Základní umělecké školy Frýdek-Místek, která v rámci svého výtvarného oboru připravila model místa a leporelo námětů. Fantazie a nápady mladých lidí jsou přínosné nejen pro jejich nezatíženost konvencemi, ale i pro prostý fakt, že všichni z dětí jsou a budou uživateli podobným míst. Ovlivňují tedy podobu města sami pro sebe a pro svou budoucnost.

V dalších týdnech doplní plánovací den online dotazník a zadání proměny bude připraveno pro zpracování architektonického návrhu. Ten bude ve stádiu rozpracovanosti konzultován s veřejností, tak aby mohly být zapracovány další případné podněty.

10. 03. 2023

PLÁNOVACÍ DEN

Přijďte nám sdělit svůj nápad a názor na to, co má být na vítězném Nároží. Zveme vás na plánovací den 22. 03. 2023, od 7.00 do 18.00 hodin, na Nároží u kruhového objezdu na třídě TGM ve Frýdku.

28. 02. 2023

VYHRÁLO NÁROŽÍ NA TŘÍDĚ TGM

Druhý ročník participativního projektu ZAPOJ F-M zná svého vítěze. Z celkového počtu 528 hlasujících 129 občanů zvolilo návrh č. 1 čili nároží u kruhového objezdu na třídě TGM ve Frýdku. Druhým nejžádanějším návrhem se stal osmý návrh, plocha u zastávek Anenská v ulici Ostravské, a třetí nejvyšší počet získal návrh č. 2 hřiště pro malé děti v Parku pod zámkem. (Výsledky ankety viz graf.)

Dalším krokem v participativním projektu je plánovací den, který se uskuteční 22. března od cca 7.00 hodin do pozdního odpoledne na vítězném místě.

27. 01. 2023
Bylo vybráno 9 míst a i vy můžete rozhodnou, které z nich se dočká proměny! Hlasovat můžete v anketě, buď v aplikaci MUNIPOLIS nebo fyzicky na informacích magistrátu v Radniční ulici 1148, a to od 1. února po dobu tří týdnů.

Podněty, které nebyly zařazeny do projektu, se budou zabývat příslušné odbory Magistrátu, které je v rámci svých kompetencí budou řešit.

25. 10. 2022
Frýdek-Místek odstartuje další ročník participativního projektu ZAPOJ F-M. Obyvatelé budou moct opět vybírat z devíti míst určených ke zvelebení. „Vítěznou“ lokalitu město upraví za milion korun, který vyčlenilo v rozpočtu. Novinkou druhého ročníku je zasílání tipů na konkrétní místo samotnými občany, které můžete posílat, případně i s fotografiemi, do 15. prosince na e-mail: zapojfm@frydekmistek.cz.