Podpora pořízení hybridních automobilů 2020

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu informuje o vyhlášení dotačního programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2020“. Program je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV).

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže. Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 11. 2019 do 30. 6. 2020.
Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti, musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 korun.

!!! CHCETE-LI VYUŽÍT PROTIÚČET ČI ÚVĚR, PŘEDEM NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE !!! 

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020 – viz přílohy