Podpora pořízení hybridních automobilů 2024

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2024“ je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1), případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km, všech typů hybridních pohonů.

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže.

Žádosti o dotaci lze podávat od 15.10.2023 do 31.03.2024.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti. Žadatelé musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 Kč.