Podpora pořízení hybridních automobilů 2021

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje astavebního řádu informuje o vyhlášení dotačního programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021“. Program je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně předváděcíchosobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV, HEV).

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže. Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 10. 2020 do 15. 4. 2021.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby s trvalýmpobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti, musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 Kč.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2021 – viz přílohy