Podpora pořízení hybridních automobilů 2022

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022“ je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV, HEV).

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže.

Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 10. 2021 do 15. 4. 2022.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti. Žadatelé musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 Kč.