Kontejnery o objemu 1100 litrů

V příloze naleznete harmonogram svozu komunálního odpadu (kontejnerů o objemu 1100 litrů).