Bioodpad

Biologicky rozložitelné odpady se svážejí prostřednictvím hnědých plastových nádob o objemu 240 l od konce března, a to jednou za dva týdny.

Aktuální harmonogram svozu zde bude zveřejněn před začátkem svozu v březnu.

Občané Frýdku-Místku mohou celoročně a zdarma využít k odložení svých bioodpadů sběrný dvůr v areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s., na ul. Panské Nové Dvory.