Akční plán PZKO v ORP Frýdek-Místek

Projekt: Akční plán PZKO v ORP Frýdek-Místek

Identifikační číslo: 1210200010  

Realizace: 08/2021 – 12/2023

Popis projektu: Bude přijat nový pracovník na odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku, který bude výhradně pracovat na implementaci a aktualizaci Akčního plánu za účelem urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A na úrovni samosprávy a státní správy ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Nový pracovník zajistí provádění monitoringu a průběžné hodnocení plnění Akčního plánu, identifikaci rizik při realizaci aktivit Akčního plánu a návrhy opatření k jejich eliminaci.

Cíle projektu: Dojde k urychlení plnění závazných a podpůrných opatření vyplývajících z aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A na úrovni státní správy a samosprávy, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší na území statutárního města Frýdek-Místek a v obcích ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a tím se očekává zlepšení kvality života obyvatel v zájmovém území.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz