Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3

Projekt: Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3

Akceptační číslo: 1190400124

Realizace: duben 2020 – prosinec 2022


Popis projektu: Projekt řeší výstavbu vodovodu za účelem zajištění stabilního zásobování pitnou vodou pro místní část Panské Nové Dvory statutárního města Frýdek-Místek. V současné době je zásobování obyvatel zajištěno z individuálních studní.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz
www.mzp.cz