Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku

Projekt: Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku
Akceptační číslo: 04221722

Realizace: květen 2018 – prosinec 2019

Popis projektu: Statutární město Frýdek-Místek zpracuje Plán udržitelné městské mobility. V dokumentu budou na základě komplexní analýzy dopravních, ekonomických i demografických údajů stanovena opatření, jejichž realizace umožní rozvoj dopravy ve Frýdku-Místku a zajistí vyvážený poměr individuální, hromadné, cyklistické a pěší dopravy. Dokument bude zpracován v souladu se Strategickým plánem rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, jehož součástí jsou také opatření týkající se dopravy ve městě.

Cíle projektu:  Předmětem projektu je zpracování plánu udržitelné městské mobility na území statutárního města Frýdku-Místku s cílem snížení negativních vlivů emisí z dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životného prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.