Sport

Statutární město Frýdek-Místek je pro svou geografickou polohu nazýváno též „Bránou Beskyd“ a je pro jeho obyvatele i návštěvníky výchozím bodem mnoha turistických, cykloturistických a jezdeckých tras směřujících do Beskyd. V zimním období platí totéž pro vyznavače lyžování – nabídku tvoří nejen běžecké trasy, ale také sjezdovky v blízkém okolí města.

Na území samotného města včetně okrajových částí se nachází řada sportovních zařízení. Nejatraktivnějším je Aquapark Olešná sestávající z kryté a otevřené části s plaveckým i rekreačními bazény s atrakcemi pro děti i dospělé. Aquapark je umístěn u přehrady Olešná, kde najdou uplatnění kanoisté, surfaři a jachtaři.

Vodním radovánkám slouží také dva kryté bazény – jeden v areálu střední školy na ul. Pionýrů 2069 v Místku a druhý v areálu ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad ve Frýdku.

Uprostřed města pod estakádou stojí nová sportovní hala Polárka, která nabízí kromě ledové plochy pro zimní sporty in-line plochu, střelnici, jeviště pro konání kulturních a společenských akcí či výstavní plochu.

Statutární město Frýdek-Místek zrekonstruovalo fotbalový areál ve Stovkách, kde se od 1. listopadu 2009 hraje na moderním umělém trávníku a kromě hlavní hrací plochy jsou zde další dvě hřiště s přírodní trávou. Fotbalová hřiště jsou rovněž v okrajových částech Chlebovice a Lískovec. V centru města se nachází sportovní areál TJ Slezan Frýdek-Místek s kvalitním atletickým oválem, kde působí úspěšný atletický oddíl. Nové moderní hřiště se zázemím pro baseball město postavilo na ulici 28. října v Místku. Město dále disponuje dvěma tělocvičnami s hledištěm (při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 a ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700) určenými pro míčové sporty, zejména házenou a volejbal, ve kterých sportovní kluby SKP Frýdek-Místek a TJ Sokol Frýdek-Místek dosahují vrcholové úrovně.

Dětem, mládeži i dospělým sportovcům je ve městě k dispozici na 20 školních tělocvičen, 20 dalších zařízení pro tělovýchovu a 60 veřejně přístupných hřišť. Město je postupně rekonstruuje a bude v obnově těchto sportovních zařízení pokračovat. Žádanými jsou také zařízení pro fitness a aerobic, squash, tenis, bowlingová zábavní centra a zařízení nebo centra sloužící k regeneraci.

Statutární město Frýdek-Místek podporuje finančně činnost i soutěžní akce pořádané sportovními organizacemi a v rámci podpory mládežnického sportu financuje činnost sportovních kroužků na základních školách, jejichž cílem je přivádět děti k pohybovým aktivitám. Žáci navštěvující sportovní kroužky se během školního roku účastní řady soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů, v nichž dosahují často výborných výsledků. Ve sportovním kalendáři najdeme mnoho akcí, soutěží a turnajů, které jsou pořádány místními sportovními kluby a oddíly (viz. kalendář akcí v menu vlevo).  Kromě výše uvedených sportovních klubů dosahujících vrcholové sportovní úrovně je nejen výborným reprezentantem města, ale také častým pořadatelem turnajů (od regionálních až po mezinárodní) Beskydská šachová škola.