Tiskopisy

2. TISKOPISY

2.01 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.02 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006/SB.

2.03 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ – PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.04 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – PŘÍLOHA Č. 4 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.05 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – PŘÍLOHA Č. 5 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.06 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ – PŘÍLOHA Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.07 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – PŘÍLOHA Č. 7 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.08 OHLÁŠENÍ STAVBY – PŘÍLOHA Č. 8 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.09. ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ – PŘÍLOHA Č. 9 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.10. OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU S CERTIFIKÁTEM AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA – PŘÍLOHA Č. 10 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.11 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pozor, změna ve vyřízení žádosti, od 1.1.2021 žádosti zasílané emailem musí obsahovat uznávaný elektronický podpis.

Všechny soubory v elektronické podobě zasílejte jen ve formátu PDF.

2.12 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU – PŘÍLOHA Č. 12 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

Pozor, změna ve vyřízení žádosti, od 1.1.2021 žádosti zasílané emailem musí obsahovat uznávaný elektronický podpis.

Všechny soubory v elektronické podobě zasílejte jen ve formátu PDF.

2.13. OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY – PŘÍLOHA Č. 14 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.14. OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ – PŘÍLOHA Č. 15 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.15 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – PŘÍLOHA Č. 16 K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.

2.16 NÁVRH NA KOLAUDACI STAVBY

2.17 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

2.18 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (MAGISTRÁT)

2.19 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA

Pozor, změna ve vyřízení žádosti, od 1.1.2021 žádosti zasílané emailem musí obsahovat uznávaný elektronický podpis. 

V tištěné podobě bude 1x dokumentace ponechána ve spisu. Další informace najdete v žádosti, druhá strana dole. viz. Přílohy k žádosti. Všechny soubory v elektronické podobě zasílejte jen ve formátu PDF.

2.20 SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK FRÝDKU-MÍSTKU

Informace o kulturních památkách, chráněných památkových územích a pod. naleznete v níže uvedeném odkazu.

https://www.pamatkovykatalog.cz/

2.22 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZAMÝŠLENÉ OBNOVĚ KULTURNÍ PAMÁTKY

údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava KP nebo jejího prostředí

2.23 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K ZAMÝŠLENÉ STAVBĚ (PAMÁTKOVÁ PÉČE)

změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, kt. není kulturní památkou, ale je v MPZ (Frýdek, Místek, Brušperk) nebo ochranném pásmu (Hukvaldy)

2.24 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2018

2.25 NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU (§ 46 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.)

2.26 PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ (DLE PŘÍLOHY Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 500/2006 SB.).

2.27 ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO/ČÍSLA EVIDENČNÍHO

2.28 OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

2.29 ŽADOST O VYDANÍ SOUHRNNÉHO STANOVISKA

Před podáním této žádosti je nutná konzultace na stavebním úřadu – v některých případech bude nahrazovat žádost o koordinované stanovisko. Všechny soubory v elektronické podobě zasílejte jen ve formátu PDF.

Pozor, změna ve vyřízení žádosti, od 1.1.2021 žádosti zasílané emailem musí obsahovat uznávaný elektronický podpis.