Vyhlášky

3/2020 NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 3/2020, KTERÝM SE ZAKAZUJE REKLAMA ŠÍŘENÁ NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH MIMO PROVOZOVNU
7/2001 VYHLÁŠKA, KTERÁ RUŠÍ VYHLÁŠKU O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE NA ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA