Potřebuji vyřídit

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1.01 ÚZEMNÍ PLÁN PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

1.02 POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

1.03 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA

1.04 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

1.05 ÚZEMNÍ SOUHLAS

1.06 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

1.07 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1.08 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ

1.09 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

1.10 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

1.11 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

1.12 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

1.13 OZNÁMENÍ STAVBY POSOUZENÉ AI

1.14 OHLÁŠENÍ STAVBY

1.15 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

1.16 OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

1.17 ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO

1.18 ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

1.19 NÁVRH NA KOLAUDACI STAVBY

1.20 KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

1.21 OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ