Potřebuji vyřídit

ÚZEMNÍ PLÁN PŘI KOUPI NEMOVITOSTI
POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
OZNÁMENÍ STAVBY POSOUZENÉ AI
OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY