Chlebovice

Úvod:

Místní část Chlebovice leží na úpatí Palkovických hůrek.

1. 7. 1975 byly sloučeny národní výbory obcí Sviadnov, Lískovec, Staré Město, Chlebovice a Lysůvky s národním výborem Frýdek-Místek, 1. 1. 1979 pak došlo také k územní integraci Chlebovic do Frýdku-Místku.

Stručná historie:

První věrohodná písemná zpráva o Chlebovicích pochází z roku 1320, kdy olomoucký biskup Konrád obnovil zaniklou ves Nemašchieb, datovanou do roku 1300.

V minulosti se převážná část obyvatelstva Chlebovic živila obděláváním půdy a chovem dobytka. V obci také žilo několik drobných živnostníků (švec, řezník, pekař, stolař).

Zajímavá místa:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Novobarokní kostel z roku 1862 zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi se nachází na místní faře, v centru Chlebovic. V roce 1947 byl kostel rozšířen o nový presbytář a dvě boční kaple. Konají se zde pravidelné vánoční koncerty.

Kříž a rozhledna Panorama

Nad Chlebovicemi se tyčí velký kříž a pod nedalekým vrcholem Kabátice se nachází rozhledna, z níž lze vnímat krásy blízkého i širšího okolí.

Fojtsví, včelaři, muzeum

Na břehu potoka Vodičná se nachází chlebovická chlouba – budova starobylého fojtství z 2. poloviny 18. století a v něm včelařské muzeum, včelařský skanzen, naučný včelín a naučná zahrada včelařsky významných rostlin. Návštěva Fojtsví je hlavním cílem mnoha zájezdů, školních výletů, letních dětských táborů pro malé včelaře, přednášek pro odbornou včelařskou veřejnost, prostorem pro konání mezinárodních setkání studentů a mládeže a dalších aktivit. Rovněž zde můžete navštívit Muzeum Chlebovic, každý týden se zde scházejí senioři a pořádají se veškeré kulturní akce.

Včelí úl

Na Vodičné ulici se nachází lidová práce z roku 1757 – úl pro dvě včelstva vyrobený z klátu stromu. Je připomínkou původního lesniho včelařství – brtnictví, kdy včely měly úly v dutinách stromů.

Památník obětem I. a II. světové války

v roce 1949 byl v ulici Pod Kabáticí odhalese jmény padlých občanů v první a druhé světové války. Památník s epůvodně nacházel v parku u kulturního domu, v roce 1997 byl přemístěn ke škole. Na středovém válci je umístěn státní znak, po stranách se nachází kamenné desky se jmény obětí.

Rozloha:                   750 ha

Počet obyvatel:        831 (počet k 1. 1. 2019)

Web: www.chlebovice.cz

Osadní výbor: Osadní výbor Chlebovice