Zelinkovice-Lysůvky

Úvod:

Místní část Lysůvky-Zelinkovice leží jihozápadním směrem podél silnice vedoucí z Frýdku-Místku do Příbora. 1. 7. 1975 byly sloučeny národní výbory některých obcí (Sviadnov, Lískovec, Staré Město, Chlebovice a Lysůvky) s národním výborem Frýdek-Místek, 1. 1. 1979 pak došlo také k územní integraci Lysůvek – Zelinkovic do Frýdku-Místku.

Stručná historie:

Počátek Lysůvek není doložen žádnou listinou, ale odhaduje se asi na 14. století. Tehdy mělo hukvaldské panství 3 hájenky (Frenštát, Frýdlant a Staříč). Hájence ve staříčském katastru se říkalo Lesůvky, Lisůvky nebo také Bisůvky. To byl zřejmě začátek Lysůvek. V roce 1712 byla u Lysůvek založena nová ves s názvem Lotrinkovice (po Karlu Lotrinském), která časem splynula s Lysůvkami v jeden celek.

Zelinkovice vznikly v roce 1789 parcelací vrchnostenských pozemků. Návrh a vyměřování provedl Ondřej Zelinka, hejtman na Hukvaldech, po němž byla obec pojmenována. V roce 1960 se Zelinkovice staly součástí Lysůvek. Obyvatelé nacházeli obživu především ve včelařství, tkalcovství, hutnictví (v Lískovci) a v textilkách ve Frýdku a Místku.

Zajímavá místa:

Kostel Panny Marie Sněžné

V obci se nachází kostel Panny Marie Sněžné, podélná jednolodní stavba. Vznikla v roce 1798 přestavbou z původní dřevěné kapličky. V roce 1923 byly do kostela zakoupeny dva nové zvony, ale v období druhé světové války byly roztaveny. V letech 1992-1994 byla provedena rekonstrukce stavby, při níž byl zazděn boční vstup do kostela, vyměněny poškozené trámy ve věži, postaven nový sanktusník, odvlhčeno základové zdivo a obnoveny vnější omítky. V současnosti se ve věži kostela nachází zvon s drobným reliéfem sv. Cyrila a Metoděje.

Rozloha:                   Lysůvky 201 ha, Zelinkovice 200 ha

Počet obyvatel:        Lysůvky 315, Zelinkovice 305 (počet k 1. 1. 2019)

Web: www.ovzl.cz

Osadní výbor: Osadní výbor Zelinkovice-Lysůvky