Skalice

Úvod:

Místní část Skalice se nachází jižně od Frýdku-Místku. Od svého založení (pravděpodobně ve 12. nebo 13. století) byla samostatnou obcí, 1. 1. 1979 se stala po územní integraci součástí Frýdku – Místku.

Stručná historie:

Již v roce 1305 byl název Skalicza nalezen v listině, pořízené na rozkaz vratislavského biskupa Jindřicha z Vrbna, která obsahovala seznam všech vsí, povinných odevzdávat desátky kostelní. Existuje však domněnka, že Skalice vznikla již mnohem dříve jako osada ochránců hranic panství. Jméno dostala podle okolních skal, ve kterých se těžil vápenec a lámal kámen. Obyvatelé Skalice se v dřívějších dobách převážně zabývali zemědělstvím a tkalcovstvím.

Zajímavá místa:

Farní kostel sv. Martina

Kostel z roku 1617 je pozdně renesanční stavbou na tradičním půdorysu. V roce 1848 byla loď kostela prodloužena, k bokům přístavby přibyly kaple s oratořemi a byla vybudována zvonice. Zvon byl odlit v roce 1774.

Spolu s blízkým hřbitovem, Jubilejní trojtřídní základní školou a mateřskou školou z roku 1928 patří kostel k nejvýznamnějším budovám v obci.

Mariánský sloup

asi 100 metrů od základní školy je na pískovcovém sloupu umístěna plastika Panny Marie Frýdecké ze stejného materiálu. Mariánský sloup nechal vytvořit bývalý majitel usedlosti č. 21, sloup byl obnoven v roce 1968.

Pomník obětem I. a II. světové války

Nachází se v zahradě před budovou základní školy. Pomník je tvořen dvěma mramorovými deskami na žulovém podstavci. Na první desce z roku 1934 jsou jména padlých v I. světové válce, po roce 1945 byla přidána druhá deska se jmény obětí z řad skalických občanů z doby nacistické okupace.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Naproti kulturnímu domu se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1839.

Skalický dvůr

V části Záhoří se nachází Skalický dvůr, což je malá jízdárna s chovem koní.

Národní přírodní památka Skalická Morávka

Pramen a horní tok řeky Morávky leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ve střední části byla vyhlášena Národní přírodní památka Skalická Morávka a nad městem Frýdek – Místek se nachází Přírodní památka Profil Morávky. Pro výjimečné přírodní hodnoty byla Niva Morávky vyhlášena v rámci soustavy Natura 2000 Evropsky významnou lokalitou.

Lužními lesy podél Morávky a vrchem Skalické Strážnice, odkud jsou pěkné výhledy do krajiny a na panorama Beskyd, vede trasa naučné stezky.

Rozloha:                   973 ha

Počet obyvatel:        1474 (počet k 1. 1. 2019)

Web: www.skalicefm.cz

Osadní výbor: Osadní výbor Skalice