Panské Nové Dvory

Úvod:

Panské Nové Dvory se rozkládají na východní straně Frýdku-Místku, v jeho bezprostředním sousedství. K Frýdku-Místku byly připojeny 1. 7. 1960. 1. lednu 1979 se pak staly součástí části Frýdek.

Stručná historie:

Vesnice vznikla v roce 1664 na pozemcích vrchnostenského dvora založeného v roce 1640 Jiřím, hrabětem z Oppensdorfu. Brzy po založení se zjistilo, že půda je neúrodná kvůli močálovitosti a bahnitosti území, proto správa panství založila několik rybníků, které by pozemky odvodňovaly. Ani tento krok však nepomohl, na pozemcích dál nešlo nic moc pěstovat a byly proto rozprodány jednotlivým vlastníkům.

Zajímavá místa:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

U domu s č. p. se nachází stavba z roku 1899 – kaple, v jejímž interiéru nalezneme oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého a dvě menší plastiky znázorňující Ježíše a Pannu Marii, na věži je umístěn zvon. Kaple se nachází na místě s krásným výhledem na Beskydy a Lysou horu. Od roku 1993 je kulturní památkou České republiky.

Dřevěný kříž

Na rozcestí, kousek od kaple směrem na Frýdek, se nachází dřevěný kříž, u něhož se podle vyprávění zastavoval průvod se zločinci odváděnými na popraviště na Vršavci.

Pomník obětem II. světové války

Žulový náhrobek s křížem a jmény obětí byl odhalen dne 28. října 1945 na pozemku paní Kozlové, maminky jednoho z padlých vojáků.

Přírodní rezervace Novodvorský močál

Rozkládá se v jihovýchodní části Panských Nových Dvorů, podél potoka Vlčok, jímž je také napájen. Vznikl samovolným vývojem na místě dřívějšího rybníka. Potok Vlčok pramení ve Frýdeckém lese. Na několika místech potoka jsou znatelné vířící prameny, které se na povrchu projevují bubláním a vířením bahna. V přírodní rezervaci roste ohrožený ďáblík bahenní (Calla palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Žije zde čolek horský (Triturus alpestris) a několikrát tu byla pozorována i vydra říční (Lutra lutra). V období s dostatkem vody se zde vyskytuje střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a poblíž tůní můžeme spatřit skokana hnědého (Rana temporaria).

Rozloha: 775 ha                  

Počet obyvatel: 808

Osadní výbor: Osadní výbor Panské Nové Dvory