Frýdecký les – Hájek – Dobrá

Z města vyjedeme po Černé cestě kolem restaurace U Mámy, nad kterou na křižovatce odbočíme doleva. Přes les dojedeme k silnici II/473 (nad vodárnu), na kterou najedeme směrem na Havířov a asi po 30 metrech z ní zase sjedeme doleva na asfaltku, která nás přes Zátiší dovede až k nově postavenému hraduve kterém se nachází stylová restaurace. Dále pokračujeme po ul. Olbrachtova k výrobně drůbežích specialit. Tady zahneme doprava a projedeme dolíkem. Vyjedeme v Hájku, kde se nachází kaplička a pramen (rozbory vody jsou pravidelně na www.frydekmistek.cz a na místě samém). Naše cesta pokračuje dále kolem lesa na Bezručovu vyhlídku, kde se nám otevírá pohled na panorama Beskyd od Frýdku až do Polska.

Občerstvení zde funguje jen o víkendech. Alejí sjedeme na silnici II/473, po které se vydáme směrem na Frýdek. Asi po 300 metrech sjedeme kolem Božích muk ze silnice a pokračujeme rozbitou asfaltkou kolem dvou vodárenských objektů dále směrem na Bruzovice (http://www.bruzovice.cz/), kde sjedeme na hlavní cestu. Z ní odbočíme doprava za autobusovou zastávkou za fotbalovým hřištěm do kopce. Naším průvodce se na delší dobu stanou dráty VVN, které vedou do rozvodny v Nošovicích. V jejich společnosti putujeme mezi poli až nad obec Dobrá (http://www.dobra.cz/). Z vršku sjedeme k obchvatu obce, k jehož překřížení užijeme podjezdu. Pokračujeme kolem vrakoviště do centra obce k restauraci U oráče a dále kolem školy k železničnímu přejezdu, za nímž cca po 180 metrech odbočíme na STOPce vpravo. Po cestě do města míjíme Cyklobar, Výzkumný ústav hutnictví železa, frýdecký hřbitov. Do města vjedeme u židovského hřbitova na sídlišti Slezská. 

Délka trasy: cca 35 km Doba jízdy: 2,5 hod. Obtížnost: lehká Vhodné pro kolo: trekking, mtb 

Text a foto: Ing. Martin Duží